Koarica  
Ukupno komada: 0
Ukupna cijena: 0,00kn
Naslovna -> Proizvoai -> Coronica
Coronica
Coronica

ATC d.o.o.
Koreniki 86
52470 Umag

tel: 052/730-357

atc@coronica.com

Coronica

Tradicija uzgoja vinove loze u obitelji Coronica zapoinje ve prije etiri generacije. Imanje obitelji Coronica  nalazi se u blizini turistikog mjesta Umag na sjeverozapadnoj obali Istre. Najmlai lan obitelji Coronica, Moreno, zajedno sa ocem Ottavianom zapoinje sa modernijim nainom prerade groa i vina.

Obitelj Coronica raspolae sa dvadesetak  hektara vinograda na odavno poznatom vinorodnom lokalitetu  «Grande bosco».  U svojim vinogradima na zemlji crvenici ( terra rossa ) uzgajaju uglavnom autohtone sorte: malvaziju istarsku i teran. Vinogradi su smješteni na ploi od 30 - 50  metara nadmorske visine, blago nagnutoj prema moru  koja je sainjena od platoa, blagih depresija i breuljaka.  Veliku pozornost pruaju odravanju prirodne plodnosti tla kao neobnovljivog resursa i nunog preduvjeta za uzgoj zdrave i  otporne vinove loze.

Naziv «Grande Bosco» proizlazi prema lokalitetu koje je stoljeima bilo pod stoljetnim hrastovima. Tridesetih godina prošlog stoljea poela se uzgajati vinova loza ( malvazija i teran ). Odmah prvih godina moglo se naslutiti da je to idealan poloaj za uzgoj vinove loze. Kršovita podloga i zemlja obogaena sa mineralom eljeza dobila je ime zemlja crvenica. Vinogradi su udaljeni dva do tri kilometara od mora tako da je strujanje zraka konstantno, ve od ranih jutarnjih sati. Sve to uvjetuje  manjem broju zaštita i to iskljuivo preventivnim sredstvima, a ne kurativnim. Još jedna naša  znaajna karkteristika  je da ne upotrebljvamo mineralna gnojiva, ve koristimo samo ona organska. Obrada vinograda vrši se u mjesecima vegetacije, tj.  jedino u sušnim ljetnim  mjesecina  i to iskljuivo sa mehanikom obradom, bez korištenja  herbicida.  U ostalim mjesecima  zatravljivanje je spontano. Vinogradi su posaeni u gustoi od 5000  do 6250 loza po hektaru. Gustom sadnjom dobivamo mali prinos po trsu i sa time  visoku kvalitetu groa. Prerada groa i daljnji rad odvija se u našem podrumu, a za proizvodnju velikih vina ne smiju se zanemariti ak ni minimalni detalji. Berba groa mora biti svakako runa, pa se tako vrši selekcija najboljih grozdova.


Vina:
Coronica Boscogrando
Coronica Boscogrando
crveno vino
Hrvatska
1,50L
kvalitetno
suho
2007.
538,00 
vie o proizvoduvie o proizvoaudostupan na upit
Coronica Grabar
Coronica Grabar
crveno vino
Hrvatska
0,75L
vrhunsko
suho
2011.
131,75 
vie o proizvoduvie o proizvoauprivremeno nedostupan
Coronica Grabar
Coronica Grabar
crveno vino
Hrvatska
1,50L
kvalitetno
suho
2012.
269,50 
vie o proizvoduvie o proizvoaudostupan na upit
Coronica Gran malvazija
Coronica Gran malvazija
bijelo vino
Hrvatska
0,75L
vrhunsko
suho
2015.
113,00 
vie o proizvoduvie o proizvoauSTAVI U KOARICU
Coronica Gran malvazija
Coronica Gran malvazija
bijelo vino
Hrvatska
1,50L
vrhunsko
suho
2011.
238,00 
vie o proizvoduvie o proizvoauprivremeno nedostupan
Coronica Gran teran
Coronica Gran teran
crveno vino
Hrvatska
0,75L
vrhunsko
suho
2011.
174,50 
vie o proizvoduvie o proizvoauSTAVI U KOARICU
Coronica Gran teran
Coronica Gran teran
crveno vino
Hrvatska
1,50L
kvalitetno
suho
2012.
324,50 
vie o proizvoduvie o proizvoaudostupan na upit
Coronica Malvazija
Coronica Malvazija
bijelo vino
Hrvatska
0,75L
kvalitetno
suho
2016.
74,50 
vie o proizvoduvie o proizvoauSTAVI U KOARICU
Coronica Merlot
Coronica Merlot
crveno vino
Hrvatska
0,75L
kvalitetno
suho
2010.
70,50 
vie o proizvoduvie o proizvoauprivremeno nedostupan
Coronica Merlot
Coronica Merlot
crveno vino
Hrvatska
1,50L
kvalitetno
suho
2007.
250,50 
vie o proizvoduvie o proizvoauprivremeno nedostupan
Coronica Teran
Coronica Teran
crveno vino
Hrvatska
0,75L
kvalitetno
suho
2012.
78,00 
vie o proizvoduvie o proizvoauprivremeno nedostupan